Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on M & J Kölhi Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.12.2020. Viimeisin muutos 10.12.2020. Sisällysluettelo:
1 Rekisterinpitäjä 1
2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 1
3 Rekisterin nimi 1
4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1
5 Mitä tietoja käsittelemme 2
6 Mistä saamme tietoa 2
7 Rekisterin suojauksen periaatteet 2
8 Mitkä ovat sinun oikeutesi 2
9 Kehen voit olla yhteydessä 3
10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 3
11 Evästeiden käyttö 3
12 Tietosuojaselosteen muutokset 3

1 Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: M & J Kölhi Oy
Osoite: Hämeen valtatie 131, 20540 Turku
Sähköposti: info@nestehameentie.fi

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Henkilön yhteystiedot: Mika Kölhi, 0405800314

3 Rekisterin nimi
M & J Kölhi Oy asiakasrekisteri

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– Luottokelpoisuuden tarkistus laskutusta varten.
– Käyttäjän identiteetin tunnistaminen sekä asiakkaan käyttöoikeuksien hallinta.
– Tilauksiin ja toimituksiin liittyvä viestintä.
– Markkinointi
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
– Asiakaspalvelun tehtävien toteuttaminen ja asiakaspalautteen käsittely

5 Mitä tietoja käsittelemme
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilö- tai yritystietoja:
Rekisteröidyn perustiedot:
– Etu- ja sukunimi
– Yrityksen nimi
– Henkilötunnus tai Y-tunnus
– Katuosoite
– Postinumero
– Postitoimipaikka
– Salasana
– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero
– Rekisterikilpitieto (ajoneuvo)
– IP-osoite

Tietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia tietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6 Mistä saamme tietoa 

Asiakkaan henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään, sopimuksen, rekisteröitymisen tai verkkokaupan yhteydessä.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet- palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8 Mitkä ovat sinun oikeutesi
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (&oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9 Kehen voit olla yhteydessä
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esitttää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Korjauspyynnössä on kerrottava nimi ja yksilöitävä ja perusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista. 10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11 Evästeiden käyttö 

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

12 Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen
päivättynä.