Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on (Lauer Oy:n) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu
1.03.2021. Viimeisin muutos 1.3.2021.
 Sisällysluettelo:
1 Rekisterinpitäjä 1
2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 1
3 Rekisterin nimi 1
4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1
5 Mitä tietoja käsittelemme 2
6 Mistä saamme tietoa 2
7 Rekisterin suojauksen periaatteet 2
8 Mitkä ovat sinun oikeutesi 2
9 Kehen voit olla yhteydessä 3
10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 3
11 Evästeiden käyttö 3
12 Tietosuojaselosteen muutokset 3

1 Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Lauer Oy
Osoite: Hämeensaarentie 8, 13100 Hämeenlina
Sähköposti: seppo.lauer@nestek.fi

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Henkilön yhteystiedot: Seppo Lauer, 0401897208

3 Rekisterin nimi
Lauer Oy:n asiakasrekisteri

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– Luottokelpoisuuden tarkistus laskutusta varten.
– Käyttäjän identiteetin tunnistaminen sekä asiakkaan käyttöoikeuksien hallinta.
– Tilauksiin ja toimituksiin liittyvä viestintä.
– Markkinointi
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
– Asiakaspalvelun tehtävien toteuttaminen ja asiakaspalautteen käsittely

5 Mitä tietoja käsittelemme
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilö- tai yritystietoja:
Rekisteröidyn perustiedot:
– Etu- ja sukunimi
– Yrityksen nimi
– Henkilötunnus tai Y-tunnus
– Katuosoite
– Postinumero
– Postitoimipaikka
– Salasana
– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero
– Rekisterikilpitieto (ajoneuvo)
– IP-osoite
Tietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme
syntymiselle. Ilman tarvittavia tietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6 Mistä saamme tietoa
Asiakkaan henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään, sopimuksen,
rekisteröitymisen tai verkkokaupan yhteydessä.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-
palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu.

8 Mitkä ovat sinun oikeutesi
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9 Kehen voit olla yhteydessä
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esitttää kirjallisesti
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan
asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Korjauspyynnössä
on kerrottava nimi ja yksilöitävä ja perusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava,
millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä
osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän
toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11 Evästeiden käyttö
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen

käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka
verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä,
miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä
palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön
analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.
Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön
verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet
automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa
verkkosivustomme toimivuutta.

12 Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen
päivättynä.